Turnaj obcí mikroreg. Hornád 2017/18

Turnaj obcí mikroreg. Hornád 2017/18

MUŽSTVÁ 

REGIONÁLNY TURNAJ V ĽADOVOM HOKEJI O POHÁR
PREDSEDU REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA OBCÍ
HORNÁD
Pravidla Hokejového Turnaja:
 Za obec môže nastúpiť iba hráč s trvalým pobytom, alebo hráč ktorý tam
býval aspoň 10 rokov
 Výnimkou je hráč, ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ale býva v obci viac ako
dva roky
 Za obec môže nastúpiť brankár, ktorý nepochádza z regiónu za
podmienky, že nesmie mať žiadnu brankársku hokejovú minulosť okrem
žiackych súťaží.
 Výnimkou je brankár, ktorý pochádza z regiónu (môže mať hokejovú
minulosť)
 Na turnaji môžu nastúpiť aj hráči od 15 rokov, ale len so súhlasom zák.
zástupcu.
 Mužstvá odovzdajú na začiatku turnaja súpisku, ktorá bude obsahovať
počet hráčov s menom, priezviskom, rokom narodenia a číslom hráča.
 Súpisku každého mužstva potvrdí starosta obce a nemožno ju počas
celého turnaja meniť ani dopĺňať.
 Nie je možný štart jedného hráča za viac mužstiev počas turnaja,
výnimkou je iba brankár!
 V prípade že obec, má väčší počet hráčov môže na turnaj nahlásiť druhé
mužstvo a za podmienok dodržania pravidiel tohto turnaja.
Tresty:
 Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel SZĽH.
 Je zakázaná „ HRA DO TELA“ (bezkontaktný hokej podľa pravidiel OLD
BOYS)
 Zakázané uvoľnenie je zrušené z dôvodu plynulosti hry.
 Strely príklepom do oblasti brány nie sú dovolené (tzv. strela golfovým
úderom). Po takejto strele rozhodca preruší hru a vhadzovanie bude na
najbližšom bode na vhadzovanie, okrem prípadu, že strelu vystrel
útočiaci hráč vo svojom útočnom pásme. V tomto prípade bude
vhadzovanie na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme.
 Ak sa puk dostane na ochrannú sieť za bránkami a vráti sa naspäť na
ľadovú plochu hra sa nepreruší, okrem prípadu, že tento puk tam vystrelil
alebo úmyselne odrazil hráč zo svojho obranného pásma.
 V prípade previnenia sa proti pravidlám za ktoré sa ukladá menší trest
(2 min), postupuje sa podľa pravidiel SZĽH ( vylúčený hráč odíde na
trestnú lavicu na 1 minútu, previnené mužstvo hrá v oslabení) .
 V prípade previnenia sa proti pravidlám, za ktoré sa ukladá väčší trest
(5 min), nasleduje vylúčenie hráča, ktorý fauloval do konca stretnutia. Na
trestnú lavicu odíde spoluhráč, ktorý bol v tom čase na ľade na 2 minúty,
previnené mužstvo hrá v oslabení.
 V prípade, že je udelených viac trestov v jednom prerušení hry,
postupuje sa podľa pravidiel SZĽH.
 V prípade previnenia sa proti pravidlám za ktoré sa ukladá osobný trest
( 10 min) hráč, ktorý fauloval bude vylúčený do konca turnaja! Nasleduje
trestné strieľanie, ktoré vykoná ktorýkoľvek hráč z mužstva.
Fair Play:
 Pri hromadnej bitke (viac ako dvaja hráči), bude stretnutie predčasne
ukončené a žiadne mužstvo si nepripíše body ani skóre.
 Hrubé verbálne alebo dokonca fyzické napadnutie rozhodcov bude
dôvodom k okamžitému ukončeniu stretnutia a vylúčenie previneného
mužstva z turnaja. Vylúčenému mužstvo bude skontumovaný zápas
v pomere 5 : 0.
 Vyzývame všetky zúčastnené mužstvá aby dodržiavali pravidlá
Fair Play.
 Na konci turnaja bude odovzdaná vecná cena najlepšiemu mužstvu za
hru Fair Play.
Zodpovednosť:
 Každý hráč a každé mužstvo hrá na tomto turnaji na vlastné riziko, a plne
zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie.
 Prípadné „úmyselné aj neúmyselné zákroky“ by sa mohli kvalifikovať ako
ublíženie na zdraví. Usporiadateľ turnaja ani rozhodcovia nenesú žiadne
právne následky predovšetkým finančné, ktoré by mohli vyplynúť z účasti
na tomto turnaji.
 Týmto vyzývame všetkých účastníkov turnaja, aby si tieto slová zobrali
na vedomie!
Hrací plán:
 Zúčastnené mužstvá budú rozdelené do základných skupín, kde sa
odohrajú zápasy každý s každým.
 Po skončení základnej časti sa budú hrať semifinálové zápasy systémom
1.A – 1.C, 1.B – 1.D
 Víťazi semifinálových zápasov odohrajú zápas o 1.miesto, a porazení
o 3.miesto.
O poradí v skupinách základnej časti rozhoduje:
1. Počet získaných bodov (normálne bodovanie)
2. Vzájomný zápas
3. Rozdiel vstrelených a inkasovaných gólov
4. Vyšší počet vstrelených gólov
5. Menší počet trestných minút
Upozornenie:
 V prípade nerozhodného výsledku v skupinách nasledujú samostatné
nájazdy podľa pravidiel SZĽH.
 V prípade nerozhodného výsledku v semifinálových a finálových
zápasoch sa bude hrať 5 minút čistého času predĺženie 3-ja proti 3-om
„náhla smrť“. Ak sa nerozhodne ani po tom, nasledujú samostatné
nájazdy podľa pravidiel SZĽH.
Hracia doba:
 Rozcvička na ľade – 2 minúty
 Hrací čistý čas – 2 x 20 minút
 Prestávka – 2 minúty
 Prvý polčas budú strany vymenené (brankári budú na vzdialenejších
stranách od striedačky), druhý polčas normálne.
 V predĺžení budú brankári na vzdialenejších stranách od striedačky (ako
v prvom polčase)